ENERGIEKE ONDERWIJS PROFESSIONALS

Carolus Coaching wil mensen hun zelfstandigheid laten ontdekken. 

Contact

OP WELKE MANIER DAN?

Door hen te leren vertrouwen op hun eigen kracht, kennis, kunde en persoonlijkheid.

Met coachingstrajecten die hen helpt om goed te functioneren in hun werk- en leefomgeving.

HOE IS DAT GEORGANISEERD?

De trajecten worden zo vormgegeven dat de collega zich steeds meer verdiept in het eigen vraagstuk. Mijn methodiek werkt met verschillende werkvormen die wezenlijke gedragsveranderingen te weeg brengen.

WAT KAN IK VERWACHTEN?

Dat de coaching gericht is op de drie hoofdlijnen.  Gedrag, bewustwording en drijfveren. En dat er ruim aandacht is voor de samenhang tussen de mens en de organisatie.

Wat ik belangrijk vind

Dat coaching aan onderwijsprofessionals ook door onderwijsprofessionals wordt verzorgd.

Ik werk mensgericht. Uiteindelijk doen de mensen het werk, dragen zij zorg voor de kwaliteit, dus stel ik hen voorop.

Ik werk resultaatgericht omdat ik vind dat een traject zinvol moet zijn. En dat kun je zien aan de resultaten die worden behaald.

Ik geloof dat ieder mens ambities heeft. Gepassioneerd wil werken, en autonoom durft te handelen.

HEB JE INTERESSE? NEEM DAN CONTACT OP!

Contact