Ja, zo is het maar net. In mijn vorige blogs ging het over je passie. Of je innerlijk kompas. In dit blog gaan we nog iets verder. Je persoonlijke missie.

Ieder mens heeft een eigen missie. Een specifiek doel in dit leven. Richten we ons leven in zodat we steeds met dit doel bezig zijn dan leef je gelukkiger en energieker.

Zoals ik in mijn E-book schrijf, is dit idee niet uniek. Er zijn veel boeken die gaan over het ontdekken van je persoonlijke missie. Enkele daarvan hebben mij in mijn leven enorm geholpen om een beeld te krijgen van wat voor mij ‘de bedoeling’ is. En het mooie is, dat sinds ik mijn leven steeds meer inricht naar deze bedoeling, ik blijer leef.

In Japan noemen ze dit deze persoonlijke missie

IKIGAI

“Het belang van het vinden van de zin van het bestaan voor een lang en beter leven.”

We onderwijsprofessionals zijn overigens gewend te werken volgens een bepaalde missie. Er is geen school of stichting binnen het onderwijs die geen missie of visie heeft. Het definieert de school.

En jou helpt het om te weten of een school of organisatie (nog) bij je past. Want een missie maakt de richting van de school duidelijk. Een persoonlijke missie maakt jouw richting en handelen duidelijk. Het zorgt ervoor dat je vraagstukken ‘eenvoudig’ kunt beantwoorden. Hebben de missie voldoende overeenkomsten dan zit je goed. Zo niet…..

Als het bijvoorbeeld je missie is ‘anderen te helpen zich te ontwikkelen’, dan kun je beter geen webshop met schoonmaakmiddelen bezitten. Kies je voor een carrière in het onderwijs? Dan voelt jouw missie zich thuis.

Maar het helder willen hebben van je missie maakt nog niet dat je weet wat jouw missie is!

Het onderzoek naar jouw missie gaat verder dan weten wat je passies en innerlijke opdracht is. Onderzoek naar je missie kent verschillende fases. De fases van zelfonderzoek, bewustwording en zelfinzicht. En vervolgens het concreet maken van je persoonlijke missie. In tekst of beeld.

Je kunt dit onderzoek zelfstandig aangaan door mijn ebook te downloaden met deze link  https://lnkd.in/dAtW7GH

En ook door een persoonlijk coachtraject aan te gaan.

Waar je zelfonderzoek mee begint zijn vragen te beantwoorden die je iets vertellen over thema’s als: Vervulling, gelukkig makend, onbaatzuchtig, dienstbaar, visionair en nog tal van dit soort woorden.

Wat kan helpen is terug te denken aan momenten in je leven, niet alleen je werkende leven, waarbij je zingeving ervaarde. Dat je dacht: hier gaat het om! Dit is waar ik voor zou willen leven.  Momenten waarin tijd en plaats op de achtergrond verdwijnen en je alleen maar gericht bent op wat je op dat moment aan het doen bent.

Nu het bijna zomervakantie is kun je tijd vrijmaken voor dit onderzoek naar je missie.

Ga je op vakantie? Geef jezelf een schriftje cadeau. En schrijf gedachten op.

Download het E-book ‘ 7 REDENEN OM JE DRIJFVEREN AANDACHT TE GEVEN’ (https://lnkd.in/dAtW7GH ) en beantwoord de 24 zelfonderzoeksvragen en opdrachten. Wellicht heb je na de vakantie niet alleen een heerlijke tijd achter de rug maar ook helder wat je missie in dit leven is.

Of gun jezelf de zomercursus.

Daarin staat de vraag centraal ‘Wat speelt er nu bij mij?”

(https://caroluscoaching.nl/cursussen-voor-docenten/)

Inschrijven tot 6 juli mogelijk

Het voordeel van het helder hebben van je persoonlijke missie is enorm. Stap voor stap verdwijnen onzekerheden naar de achtergrond! Want je missie omvat nog zoveel meer dan je innerlijke opdracht en je passies. Het is de verbinding tussen al deze ingrediënten. Je innerlijke opdracht geeft je antwoord op ’hoe’ je de dingen wilt. Je persoonlijke missie geeft antwoord op het ’waarom’ je iets wilt.

Kun jij je voorstellen wat het je oplevert als je dit vanaf nu weet?